TERUG              

DATUM : 01/07/18 (zondag)
Locatie van de wedstrijd : Vrijbosstraat 2 - Zarren
Aanvang van de wedstrijd : 10.00u
Sleepwagen : The Black Fury + The Black Fury Junior
Wedstrijdlink : => Willem 0494/126734
INSCHRIJVEN : Zich wenden tot organistaie Summerpulling