TERUG              

DATUM :  Zondag 16/07/23
Locatie van de wedstrijd : Vrijbosstraat 2 - Zarren
Aanvang van de wedstrijd : 10.00u
Sleepwagen : Omnipull
Wedstrijdlink : => Willem 0494/126734
INSCHRIJVEN : Zich wenden tot organistaie Summerpulling