TERUG              

DATUM : Zondag 03/09/17
Locatie van de wedstrijd : Kerkebrugstraat => te bereiken via Staden
Aanvang van de wedstrijd : 10.00u
Sleepwagen : The Black Fury + The Black Fury Junior
Wedstrijdlink : 0476/567078
INSCHRIJVEN : Zich wenden tot organisatie "Hooglede"

 

WEDSTRIJDREGLEMENT TRACTORPULLING 3 SEPTEMBER 2017

1. Iedere deelnemer die ingeschreven is, verbindt zich ertoe het reglement te

aanvaarden en na te leven. Men is pas ingeschreven als het inschrijvingsgeld van 15 per trekbeurt is overgeschreven voor 15/8/17 op BE 15738605057730. Enkel diegenen die hieraan voldoen worden opgenomen in de deelnemerslijst en kunnen deelnemen.

2. Het terrein is  gelegen in de Kerkebrugstraat te Hooglede. Er zal eenrichtingsverkeer zijn waardoor de site enkel te bereiken is vanuit Staden.

3. We starten met de 7.5 ton reeks opgaande naar 12.5 ton met de

Black Fury, en met de 5.5 ton reeks afdalende naar de 3.5 ton met de Black Fury Junior. Hou hiermee rekening om tijdig aanwezig te zijn op het wedstrijdterrein.

4. Iedere deelnemer dient zich aan te melden bij de weegbrug. Daar krijgt men het deelnemingsnummer. Dit dient zichtbaar en hoog op de voorruit van de trekker te worden aangebracht.

5. De definitieve weging gebeurt kort voor de trekbeurt. Na deze weging verandert

er niets meer aan de trekker. Het totale gewicht van tractor met chauffeur mag de

gewichtsklasse NIET overschrijden.

6. Meldt U vroeg aan na het aankondigen van uw reeks zodat een vlot verloop van de

weging en trekbeurt gegarandeerd wordt.

7. De bestuurder van de trekker wordt geacht 16 jaar oud te zijn. Jongere bestuurders

rijden op verantwoordelijkheid van de ouders.

8. Eenzelfde tractor mag slechts 2 maal deelnemen in verschillende reeksen, dus

voor 1 tractor is slechts 1 trekbeurt toegestaan per reeks. Dit om iedereen de kans

te geven om deel te nemen!

9. De nummering van de deelnemers moet gerespecteerd worden, wanneer een reeks

aangekondigd wordt moet men per nummer op volgorde trekken. De volgorde wordt

bepaald door de inschrijfdatum, wie eerst inschrijft komt eerst aan de beurt om te

trekken.

10. Er worden GEEN supporters toegelaten op het wedstrijdterrein in de nabijheid van

de trekkende tractor. Enkel de bestuurder is toegelaten op de trekker, ook in de

vrouwenreeksen.

11. De bestuurder moet op een veilige wijze omgaan met zijn tractor om geen gevaar te

vormen voor het publiek, zowel naast als op het wedstrijdterrein. Het gebruik van

alcoholische dranken is verboden voor en tijdens de wedstrijd.

12. Frontlader en/of dubbele banden zijn niet toegelaten, de gewichten mogen

NIET buiten de achterwielen uitsteken!

13. De maximum hoogte van de trekhaak mag niet hoger zijn dan 50 cm tot en met de

reeks 7.5 ton. Vanaf 8.5 Ton mag de hoogte maximum 60cm bedragen. De

trekhaak dient voorzien te zijn van een trekoog met een diameter van 7.5cm.

De trekhaak dient gemonteerd te zijn zonder speling in de hoogte.

14. De trekpoging moet continu zijn. Bij stilstand van de trekker wordt er door de

sleepwagen getoeterd. Bij het verliezen van gewichten wordt de tractor

gediskwalificeerd.

15. OVERTREDEN VAN HET REGLEMENT HEEFT DISKWALIFICATIE TOT

GEVOLG.

16. BESLISSINGEN VAN DE JURY ZIJN DEFINITIEF!

17. Bij extra vragen / inlichtingen kunt u terecht op het nummer 0476 56 70 78

 

 

Deelnemen is belangrijker dan winnen, wees een sportieve verliezer!